Inspirace německým systémem vzdělávání pokračuje. Kraj s partnery řeší i zemědělství

Pardubice (9.10.2017) – Zástupci německého vládního kraje Tübingen a okresu Reutlingen v čele s prezidentem Klausem Tappeserem navštívili Pardubický kraj. V průběhu víkendu zavítali mimo jiné na nejstarší dostihový závod starého kontinentu Velkou pardubickou, jednali s krajskými zástupci v oblasti životního prostředí, zemědělství a školství. Cestu dnes zakončili setkáním se členy Rady Pardubického kraje, se kterými zhodnotili dosavadní spolupráci datující se již od roku 2003 a nastínili další možné oblasti pro rozvoj obou regionů.

„Spolupráce s vládním krajem Tübingen a okresem Reutlingen je pro nás dlouhodobě hodnocena jako velmi dobrá a za mých předchůdců byla posunuta do pracovní úrovně včetně výměny zkušeností v celé řadě oblastí. Na rozvoji spolupráce se podílel bývalý prezident regionu Hermann Strampfer, kterého jsem si velmi vážil a jehož předčasné úmrtí mne velmi zasáhlo,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který německé hosty seznámil se současným složením krajské samosprávy a představil jednotlivé členy krajské rady.

„Regiony jsou spojujícím článkem mezi občany a vládou, a proto si vážím naší dlouhodobé spolupráce. Díky výměně zkušeností můžeme rozvíjet školství, životní prostředí, zemědělství či venkov. Jsem velice rád, že se odborníci na těchto úrovních mohou setkávat několikrát, což nám umožňuje se vzájemně učit a posouvat tyto oblasti ku prospěchu našich občanů,“ uvedl vládní prezident Klaus Tappeser.

Zemědělství

Mezi oblasti, kde je současná spolupráce mezi regiony nejhlubší, se řadí zemědělství. „V současné době se můžeme zabývat například problematikou eutrofizace vod, jelikož jsme společně s Akademií věd realizovali pětiletý projekt, který se touto záležitostí zabýval. Dále chceme řešit problémy spojené s úbytkem zemědělské půdy, což není pouze problém České republiky, ale i Německa,“ řekl radní pro oblast zemědělství Václav Kroutil, který se například zajímal o německé zkušenosti s využitím neúrodné půdy pro stavbu fotovoltaických elektráren namísto úrodné zemědělské půdy, jak k tomu často v České republice dochází.

Školství

Tématem, které je současnou samosprávou kraje považováno za stěžejní, je problematika vzdělávání v technických oborech v souvislosti s nedostatkem pracovních sil ve vybraných profesích. „Duální systém vzdělávání byl tématem mého prvního setkání v Německu, kdy jsem byl následně označen za neodborného a povrchního, protože duální systém v našich podmínkách nelze založit. Dnes je toto téma stále živější nejen v regionech, ale i na národní úrovni. České podmínky jsou natolik složité, že dnes začínáme od úplného počátku, a proto budeme rádi za každou další užitečnou zkušenost,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Výhodou v posouvání spolupráce středních škol a firem jsou zkušenosti německých společností, které jsou na úzkou kooperaci se středními školami zvyklé. Mohou tak být příkladem českým firmám. S německými partnery se dále jednalo o možné spolupráci zemědělských středních škol,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.

Sociální věci

Radní pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola požádal zástupce partnerského regionu o výměnu zkušeností v oblasti náhradní rodinné péče, rozvoje pěstounství či služeb pro náhradní rodinnou péči a ohrožené děti. „Pro nás je to velmi aktuální téma, které je však roztříštěné mezi více resortů. Projektem transformace jdeme proti proudu, kdy je naším cílem snížit počet dětí v ústavní péči. Vzhledem k tomu, že se snažíme v co nejširší míře čerpat zahraniční zkušenosti, budeme rádu za inspiraci i z našeho partnerského regionu,“ uvedl Pavel Šotola.

Zdravotnictví

Jednou z oblastí, která nebyla zahrnuta v původní smlouvě o spolupráci, je zdravotnictví. Radní Ladislav Valtr proto navrhuje zahájit výměnu zkušeností i v této sféře. „Zdravotnictví nejsou pouze nemocnice, ale také léčebny dlouhodobě nemocnicích, rehabilitační ústavy či lázeňská zařízení. Zajímá nás, jak tato zařízení fungují v našem partnerském regionu a případně můžeme příklady dobré praxe realizovat i v našich podmínkách,“ uvedl radní Valtr, jehož návrh kvitovali i zástupci partnerského regionu.

 

Rubrika: Aktuality