Konference Enersol: Žáci ukázali, jak hospodařit s vodou

http://vzpravy.cz/zpravy/pardubicko/pardubice/1518/konference-enersol-zaci-ukazali-jak-hospodarit-s-vodou

 

  • autor: Gabriela Mlynka

Pardubice (25.3.2019,.9:00 hod) – Univerzita Pardubice hostila 16. ročník dvoudenní celostátní konference Enersol. První den žáci středních škol a učilišť prezentovali před odbornou porotou své projekty zaměřené převážně na hospodaření s vodou. Druhý den se role obrátily a své ekologické nápady představily také velké společnosti, které se touto tématikou zabývají. Více už v reportáži Východočeské televize V1.

Rubrika: Aktuality, Vzdělání, mladá generace