Kraj problémy malých prodejen řeší již deset let. Finanční podpora postupně narůstá

Problémy a udržení malých prodejen v obcích. Tomuto tématu se postupně dostává zvýšené pozornosti jak na státní, tak regionální úrovni. Pardubický kraj však již od roku 2009 jako jediný region pravidelně vyhlašuje dotační titul na podporu provozu obchodů a pojízdných prodejen. Ty jsou mnohdy méně využívané, ale pro místní obyvatele zároveň nepostradatelné. V letošním roce kraj rozděluje 5 300 000 korun s tím, že jednání zastupitelstva budou předloženy navržené dotace pro 98 obcí.

V rámci tohoto dotačního titulu lze poskytnout dotaci ve výši 50 % nákladů v běžném roce, maximálně ve výši 100 tisíc korun. Uznatelnými náklady jsou například elektrická energie, otop, voda, ale také vybavení prodejny klimatizací, mrazícím či chladicím zařízením. Finanční prostředky jsou vždy poskytovány zpětně podle skutečných nákladů prodejny v předcházejícím roce. „Nejedná se o podporu žádného velkého řetězce. Záleží na tom, jak mají obce prodejny pronajaté. Většinou jsou v jejich majetku a zaměstnávají prodavačku nebo prodejnu pronajímají soukromníkovi. Příspěvek je také určen pro zásobování pojízdnou prodejnou,“ vysvětlil radní pro oblast zemědělství, životního prostředí a venkova Václav Kroutil.

Dotace Pardubického kraje na podporu obchodů a pojízdných prodejen v letech 2009 – 2019