Kroutil: vzdělání další generace pekařů je důležité

Již 18. ročník největší pekařské slavnosti v České republice, na níž se koná soutěž o nejchutnější Chléb roku 2012, přivítal dnes pardubický Ideon. Akci pořádanou Podnikatelským svazem pekařů a cukrářů v ČR přišel podpořit Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za zemědělství, životní prostředí a venkov.

Do soutěže letos výrobci přihlásili ve dvou kategoriích zúčastnilo 46 chlebů. V příjemné atmosféře vůně chleba v rámci zahajovacího ceremoniálu zdůraznil krajský radní Václav Kroutil potřebu výchovy a vzdělávání další generace pekařů a mlynářů: „Jsme prvním krajem, kde byla podepsána sektorová dohoda v oblasti středoškolského potravinářského vzdělávání. Nositelem tohoto projektu je Střední škola potravinářství a služeb Pardubice. Bez dostatečného vzdělání mladých pekařů bychom mohli přijít o to nejcennější, kvalitní chléb z českých polí a pekáren.“

Na setkání pekařů a cukrářů rovněž zazněly obavy v souvislosti se zvyšováním daně z přidané hodnoty u potravinářských výrobků. „Jsem přesvědčen, že lidé mají zájem o kvalitní české pečivo. Avšak kroky naší současné vlády spočívající v neúměrném zvyšování daňové zátěže rozhodně našim výrobcům neulehčují cestu ke spotřebiteli,“ doplnil radní Kroutil.

Akce mezinárodního významu se zúčastnil také papežský prelát a generální vikář Josef Socha, který symbolicky posvětil bochník českého chleba.