Výchova mladé generace ve vztahu k přírodě

„Osobně vnímám, že je nutné poděkovat lidem, kteří se v ekovýchově pohybují a odevzdávají velmi dobrou práci, která má vliv na formování mladé generace a jejich přístup k ekologii a přírodě jako takové. Jsem také rád, že jsou využívány bohaté zkušenosti zemědělců či lesníků, kteří jsou součástí hospodářství a mají mladé generaci co předat,“ uvedl radní Pardubického kraje Václav Kroutil a připomněl, že kraj má dlouhodobě ve svém grantovém systému vyčleněny finance na podporu ekologické výchovy.

Pardubický kraj se také významně spolupodílí na pořádání akce TECHNOhrátky. Hlavním cílem projektu TECHNOhrátky je podpora technických profesí a řemesel a zvýšení zájmu u žáků základních škol v Pardubickém kraji.

Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov