Ing. Václav Kroutil

Zemědělský odborník, člen rady Pardubického kraje
Narozen: 29. 8. 1968 v Pardubicích
Bydliště: Velká Střítež

Vzdělání

  • Vystudoval obor fytotechnika na Vysoké škole zemědělské v Praze Suchdol,
  • v 1991 složil státní zkoušku v oboru management a marketing zemědělství,
  • Absolvoval kurz Nejvyššího kontrolního úřadu pro činnost kontrolních orgánů, komisí a dozorčích rad.

Pracovní zkušenosti

  • Má za sebou osm let provozní praxe v zemědělském podniku,
  • Roku 2000 byl akreditován jako porad­ce pro program SAPARD a dotace ze SF Evropské unie,
  • Patří mezi zakládající členy českého sdružení pro využití zemědělských plodin k nepotravinářským účelům a využití bio­masy, jako obnovitelného zdroje energie (CZ-BIOM),
  • Osm let působil ve funkcích okresního a krajského ředitelství agrární komory, kde se zabýval problematikou životního prostředí,
  • Aktivně se angažoval v poradenském systému AK ČR. Kromě toho se také po­dílí na zpracování studií proveditelnosti ke konkrétním podnikatelským záměrům.