Pardubický kraj dá dotaci Ústavu experimentální botaniky na výzkum vlivu rostlin na kořenové čistírny

kořenová čistírna – Zdroj: Wikimedia Commons

 

Pardubice (15.5.2018) – Částkou sto tisíc korun se rozhodla Rada Pardubického kraje podpořit Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky. Ten bude zkoumat vliv rostlin na účinnost malých kořenových čistíren.

„Hlavní náplní projektu budou experimentální výzkumné aktivity spojené se studiem vlivu různých druhů rostlinného společenstva a jejich účinnost  v malých kořenových čistírnách při odstraňování  hlavních nutrientů z odpadních vod,“ vysvětlil radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil.

Pracovníci Ústavu experimentální botaniky tak podle něj budou zjišťovat účinnost odstraňování nutrientů (tedy například dusíkatých sloučenin, především amoniaku a sloučenin fosforu) z odpadních vod, a to analýzou vody, která přichází a vytéká z malé kořenové čistírny. „Projekt by měl pomoci zamezit nežádoucímu vyplavování živin z odpadních vod do vodotečí. Živiny mají  zůstávat v rostlinách nebo půdě, neměly by se šířit v nadměrné výši do vodních toků,“ doplnil Václav Kroutil.

Rubrika: Aktuality, Bioodpad není odpad, obnovitelné zdroje