Plán odpadového hospodářství čeká veřejné projednávání

veřejné projednávání bude 20.října v budově Reálky

Pardubice (6.10.2015) – Veřejné projednání návrhu koncepce Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016–2025 a posouzení jejího vlivu na životní prostředí se uskuteční v úterý 20. října 2015 od 14 hodin v sále Jana Kašpara v budově reálky Krajského úřadu Pardubického kraje na Komenského náměstí 120.

Příslušné dokumenty jsou k dispozici v informačním systému posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP216K. „Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce a k vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, příslušnému úřadu, tedy Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, a to nejpozději do 25. října 2015,“ upozornil krajský radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil.

Rubrika: Aktuality