Přes šest milionů z krajského rozpočtu pomůže MASkám s provozem i úpravou veřejných prostranství

 

Valná hormada MAS Orlicko

 

Letohrad (27.4.2018) – Na letohradské radnici se ve čtvrtek odpoledne uskutečnilo zasedání valné hromady Místní akční skupiny Orlicko, které se zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Takzvané MASky jsou důležité pro starosty obcí, zemědělce nebo podnikatele při získávání finanční podpory z různých zdrojů. Pardubický kraj s MASkami dlouhodobě spolupracuje a pro letošní rok vyčlenil v rámci Programu obnovy venkova částku 400 tisíc pro každou z nich. Celkově se jedná o více jak pět milionů korun.

„V letošním roce se nám znovu podařilo navýšit finanční prostředky v rámci Programu obnovy venkova, kde bylo celkově podpořeno 375 žádostí v rekordní částce 63,3 milionu korun. Co je pro Místní akční skupiny důležité, tak je to nově vypsaný dotační titul, který zástupci MASek využili bezezbytku. Konkrétně jsme v rámci tohoto podtitulu rozdělili přes pět milionů korun dvanácti MASkám, přičemž každá z nich získala částku 400 tisíc korun. MAS Orlicko uspělo s projektem na podporu obnovy veřejných prostranství nejmenších obcí ne svém území,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že v letošním roce kraj naposledy podpořil místní akční skupiny částkou 100 tisíc korun na provoz. Celkově se na celý region jednalo o částku 1,154 milionu korun. „Finance z krajské dotace v rámci POV jsou využity na aktivity, které nelze v tomto programovém období hradit z jiných zdrojů přes národní Program rozvoje venkova. Jedná se například o úpravy veřejných prostranství, propagační tiskoviny a celou řadu dalších, na které se v minulosti mohlo čerpat ze všech regionálních operačních programů,“ doplnil hejtman Netolický.

Krajský Program obnovy venkova

Program obnovy venkova (POV) je zaměřen na trvalý rozvoj obcí, měst, svazků obcí a místních akčních skupin (MAS). Dotace z POV jsou určeny na financování běžného a investičního rozvoje, například na výstavbu, opravu, obnovu a údržbu venkovské zástavby, občanské vybavenosti, místních komunikací, chodníků, parkovišť, odstavných ploch, cyklistických a pěších stezek, veřejného osvětlení a rozhlasu nebo úpravu veřejné zeleně. Týkají se také zřízení sběrného místa nebo dvora, integrovaných projektů venkovských mikroregionů a podpory provozních nákladů pro MAS.

Co se ukrývá pod zkratkou MAS?

Místní akční skupiny jsou společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí či svazků obcí), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z důležitých nástrojů je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Metoda LEADER

Dalším z pojmů, který je spojen s fungováním Místních akčních skupin, je metoda LEADER. Ta je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty musí vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou mocí.

 

Rubrika: Aktuality, Venkov je dobrým mistem pro život