Zeptali jsme se radního Kroutila na jeho názor k problematice odpadů a čistoty vod

Zeptali jsme se radního Kroutila na jeho názor k problematice odpadů a čistoty vod

O toto téma se zajímám opravdu dlouhodobě. Nejen z pozice radního pro životní prostředí, ale i ze své předchozí praxe.

Celou společností rezonuje téma nadměrné produkce odpadů.

Snížit celkový objem odpadů lze přitom velmi výrazným a jednoduchým způsobem. Zejména když v městských domácnostech začneme důsledně třídit kompostovatelný bioodpad. V průměru 40% tohoto odpadu totiž zbytečně končí ve směsném odpadu.

Na trhu se objevují různá technická řešení, jak bioodpad separovat. Ale každý z nás rád pracuje s věcmi, které se dají ověřit a které si může každý sám jednoduše v domácnosti vyzkoušet.

Proto již řadu let spolupracuji s několika výzkumnými pracovišti, která pro nás zajišťují nezávislé odborné porovnávání, sledování a vyhodnocování některých technologií. Jsem mimo jiné koordinátorem výzkumného úkolu v této oblasti. S průběžnými výsledky Vás budu rád postupně seznamovat. Viz obrázek VÚZT 


V EU se také aktuálně připravuje nové plánovací období pro další čerpání finančních prostředků z Evropských fondů. Co by kraj mohl prosazovat přes MZe a MŽP je podpora výstavby inovativně řešených vegetačních čistíren odpadních vod tak, aby to bylo přínosné jak pro obce a jejich obyvatele, ale i pro místní zemědělce. Viz poster 

Další zajímavou novinkou, jak předcházet vzniku odpadů, je založení Re-Use centra v Technických službách města Chrudim. S touto zajímavou myšlenkou přišel mladý podnikavý člověk Marek Točoň. Hlavním cílem tohoto projektu je opětovné použití předmětů. Re-Use centrum tedy zajišťuje znovuvyužití již nepotřebných věcí, které by se jinak staly odpadem končícím na skládce. Princip spočívá v bezplatném odevzdání použitelných předmětů, které Re-Use centrum zpeněží za symbolickou cenu. Konkrétní předměty tímto dostávají možnost opětovného využití.

Mimo to, že Re-Use centrum zajišťuje a předchází vzniku nového odpadu, podporuje také snižování sociálních rozdílů. Prodávané předměty jsou cenově dostupné a tak si jej mohou dovolit i osoby s nízkými příjmy.

Výtěžek z prodaných předmětů je určen k financování chrudimského útulku pro psy.

Dobré nápady mají svoji hodnotu. A těch, kteří se rádi chlubí cizím peřím, je bohužel mnoho. Nebo těch, kteří naší práci hodnotí pouhým pohledem z cyklostezky. Také vím, že daleko více mediálně atraktivní jsou záběry ze slavnostních stříhání pásek, než obrázky statistických dat a práce s mikroskopem.

Za každým výsledkem nejsou jen slova a oslavné příspěvky na sociálních sítích, ale konkrétní činy. Ale to je úkol na delší dobu, než je jedno volební období.

Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje

Rubrika: Aktuality, Bioodpad není odpad, obnovitelné zdroje, Venkov je dobrým mistem pro život, Vzdělání, mladá generace