Změny ve vedení AK z pohled radního Václava Kroutila

Novým prezidentem AK byl sněmem Agrární komory dne 16. června 2020 zvolen Jan Doležal, vystřídal tak Zdeňka Jandejska.

Doležal mezi své hlavní priority řadí spravedlivé ceny za zemědělskou produkci, zajištění dostatku pracovníků i ochranu zemědělské půdy, která je nyní zastavována například rozlehlými logistickými centry. Doležal se chce také soustředit na propagaci českého zemědělství a jeho přínosu pro společnost.

Sněm Agrární komory také na základě svého zasedání požádal vládu a zákonodárce o komplexní řešení problematiky sucha, a to zejména dokončením legislativního procesu zákona o ústavní ochraně vody. Komora také požaduje podpořit iniciativu za vyšší podíl tuzemských potravin v maloobchodním prodeji. Ministerstvo financí by podle komory mělo zvýšit kontrolní činnost zaměřenou na dodržování zákona o cenách, a to v oblasti sjednávání cen potravin.

Komora podle Doležala velmi dobře prosazuje zájmy členů. Komora by podle něho však měla být také institucí, která pro své členské organizace poskytuje také určitý servis a přidanou hodnotu, ať už se jedná o lepší informovanost či cílené poradenství a konzultace. Je více než jasné, že vzhledem ke změně klimatu by se členské organizace měly více zapojit do projektů na zatraktivnění a obnovu krajiny.

Bodů, na kterých bychom se s novým prezidentem shodli, je jistě celá řada. Ale v tuto chvíli bych chtěl zmínit alespoň jedno aktuální a dlouhodobé téma, kterým bezesporu je změna klimatu a voda v krajině.

Klimatická změna nám v prvním pololetí letošního roku ukázala oba své extrémy. Sucho (zejména v březnu a dubnu) a přívalové deště v průběhu celého června.

Ukázkou toho, jak můžou věci dobře zafungovat je suchý poldr v obci Ostřetín, který byl vybudován za podpory Pardubického kraje a dokončen v roce 2012. A byl bych rád, aby se do realizace dostal i plánovaný poldr na Kutříně.

Z regionálního pohledu se myšlenkou hospodaření s vodou v krajině zabývá a inovativní řešení hledá projekt podporovaný Pardubickým krajem – RESAO (Regionální strategie adaptačních opatření pro PK). Aktuálně proběhlo již 5 seminářů, kterých se mohli zúčastnit jak starostové dotčených oblastí, tak odborníci z oblasti zemědělství, lesnictví a vodohospodářství. Tyto konzultace beru jako první nástřel toho, jak vést společný dialog všech zainteresovaných na společné téma a hlavně také jak chtít hledat a nalézat vhodná řešení pro danou lokalitu.

Více na www.i-eva.cz .

 

Autor: Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje

Rubrika: Aktuality, Témata, Venkov je dobrým mistem pro život