Kroutil jednal o efektivnějším využívání přírodních zdrojů

Pardubice  – Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov, přijal dnes ve své kanceláři profesora Pavla Tlustoše, děkana Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity. Hlavním tématem jejich pracovního jednání byl projekt ReStEP (Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources).

„Cílem projektu je vytvořit interaktivní mapu, která bude znázorňovat obnovitelné zdroje v jednotlivých regionech tak, aby bylo možné v procesu územního plánování lépe navrhovat a efektivněji posuzovat využívání přírodních a surovinových zdrojů,“ uvedl krajský radní Václav Kroutil. Nositelem projektu je Česká zemědělská univerzita v Praze spolu s dalšími pěti partnery včetně Ministerstva životního prostředí. Projekt je jedním z prvních v České republice, který je financován z evropského programu LIFE+. „Jedná se o výrazný úspěch na poli čerpání evropských dotací a svým způsobem i vysoce prestižní záležitost,“ upozorňuje profesor Pavel Tlustoš, který je také předsedou řídicího výboru ReStEP.

Přírodní i obnovitelné zdroje jsou podle radního Kroutila národním bohatstvím. „Je však zřejmé, že například biomasa a voda či geotermální zdroje mají v jednotlivých regionech svoje limity. Proto tento projekt velmi vítám. Je nutné věnovat více pozornosti strategii, jak s nimi nakládat a využívat je tak, aby obnovitelný zdroj zůstal zdrojem obnovitelným a nepoškozoval rovnováhu v přírodě,“ doplnil Kroutil.