Problematika odpadů

O toto téma se zajímám opravdu dlouhodobě. Nejen z pozice radního pro životní prostředí, ale i ze své předchozí praxe.

Celou společností rezonuje téma nadměrné produkce odpadů.

Snížit celkový objem odpadů lze přitom velmi výrazným a jednoduchým způsobem. Zejména když v městských domácnostech začneme důsledně třídit kompostovatelný bioodpad. V průměru 40% tohoto odpadu totiž zbytečně končí ve směsném odpadu.

Na trhu se objevují různá technická řešení, jak bioodpad separovat. Ale každý z nás rád pracuje s věcmi, které se dají ověřit a které si může každý sám jednoduše v domácnosti vyzkoušet.

Proto již řadu let spolupracuji s několika výzkumnými pracovišti, která pro nás zajišťují nezávislé odborné porovnávání, sledování a vyhodnocování některých technologií. Jsem mimo jiné koordinátorem výzkumného úkolu v této oblasti.

Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov