Ekovýchova má v kraji zelenou

Pardubice (29.11.2016) – V pardubickém ABC klubu a nedalekém Natura parku se v úterý uskutečnila konference věnovaná enviromentálnímu vzdělávání v Pardubickém kraji. V rámci konference byly také vyhlášeny výsledky soutěže Zelený ParDoubek, do které se přihlásilo 54 mateřských a základních škol v regionu.

„Osobně vnímám, že je nutné poděkovat lidem, kteří se v ekovýchově pohybují a odevzdávají velmi dobrou práci, která má vliv na formování mladé generace a jejich přístup k ekologii a přírodě jako takové. Jsem také rád, že jsou využívány bohaté zkušenosti zemědělců či lesníků, kteří jsou součástí hospodářství a mají mladé generaci co předat,“ uvedl radní Pardubického kraje Václav Kroutil a připomněl, že kraj má dlouhodobě ve svém grantovém systému vyčleněny finance na podporu ekologické výchovy.

Konference přinesla celou řadu prezentací týkajících možností rozvíjet ekologické a přírodní vzdělávání v mateřských a základních školách. „Důležité je, že se stále prezentují nové a velmi zajímavé myšlenky a to jak v oblasti třídění odpadů, tak lesní pedagogiky či výchovy ke správných stravovacím návykům pro všechny generace,“ dodal radní Kroutil.

V odpoledních hodinách se v Natura parku uskutečnily praktické semináře a dílny pro pedagogy.

Rubrika: Aktuality, Bioodpad není odpad, obnovitelné zdroje, Vzdělání, mladá generace