jednání Krajské pracovní skupiny EVVO

jednání Krajské pracovní skupiny EVVO

Dne 20. 6. 2016 se v Ekocentru PALETA v Pardubicích konalo jednání Krajské pracovní skupiny EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta). Jednání proběhlo v nově vybudovaném environmentálním návštěvnickém, informačním a vzdělávacím centrum Natura Park.

 

Environmentální výchova a vzdělávání pro Pardubický kraj

Projekt řeší komplexním způsobem environmentální výchovu a vzdělávání pro školy formou realizace ekologických výukových programů, vydáváním nových originálních pomůcek, tvorbou nových programů a informačním servisem a vzděláváním školních koordinátorů EVVO. Projekt je svým rozsahem výjimečný – jak do plošného dopadu v rámci kraje tak i počtem účastníků. V projektu jsou využity dlouhodobé zkušenosti celého pracovního týmu Ekocentra PALETA a jeho tvůrčí dílny – zejména při realizaci programů pro školy, inovaci programů a vývoji nových originálních pomůcek k ekologické výchově. Během 3 let trvání projektu bude provedeno 1500 ekovýchovných programů pro 30000 žáků škol Pardubického kraje, budou vydány nové pomůcky a metodické materiály a poskytnuta metodická podpora pedagogům v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

Rubrika: Aktuality, Vzdělání, mladá generace