Nemocniční spalovnu čeká technologická obnova. Odpadní teplo by mohlo částečně vytápět i nový centrální příjem.

Pardubická nemocnice – ilustrační foto

 

Pardubice (8.8.2018) – Další fungování spalovny nebezpečných odpadů v Pardubické nemocnici bylo tématem jednání zástupců Pardubického kraje a Nemocnice Pardubického kraje a.s. Současná spalovna, ve které dochází k bezpečnému zničení především zdravotnických odpadů, má povolený provoz do konce roku 2019. Ze zpracované studie vyplynulo, že nejvýhodnější je její obnova a prodloužení provozu o dalších 15 let, což umožní nenavyšovat spalovací kapacity v kraji. To je také jednou z programových priorit současné krajské koalice. Předpokládané náklady na stavbu a modernizaci technologií činí 72 milionů korun bez DPH.

„Spalovna nebezpečných odpadů, které jsou přímo související se zdravotnickým provozem, je pro chod nemocnice nezbytná a rozhodně nepředstavuje žádné riziko pro občany. V největším měřítku se zde spaluje odpad ze zdravotní péče, tedy jednorázové pomůcky, ostré nástroje jako například jehly či jednorázové sálové obleky, dále se jedná o odpad z laboratoří či prošlé léky,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V rámci programového prohlášení krajské rady jsme se zavázali, že nebudeme navyšovat kapacity pro spalování odpadů a budeme maximální možnou měrou využívat ty stávající. Vzhledem k tomu, že provoz spalovny v Pardubické nemocnici je povolený do prosince příštího roku, nechala si nemocnice zpracovat studii, ze které plyne, že provozně a ekonomicky je nejvýhodnější rekonstrukce stávající spalovny. Projektovaná cena činí 72 milionů korun bez DPH, z čehož 12 milionů je budova samotná a 60 milionů korun technologie,“ sdělil hejtman. „Pro zaměstnance je důležité, že budou zachována pracovní místa a spalování nebezpečných odpadů nebudeme zadávat firmám mimo naší společnost. Jedná se o návratnou investici, a proto považuji za nejvýhodnější zanechat i tyto výkony v rámci společnosti,“ řekl Netolický, který se jednání zúčastnil společně s náměstkem Romanem Línkem a radními Ladislavem Valtrem a Václavem Kroutilem.

Ze stránky stavební je podle Romana Línka, který je mimo jiné odpovědný za investice, vše připraveno. „V současné době má Pardubická nemocnice zpracovanou prováděcí dokumentaci na opravu spalovny, je vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci před dvěma měsíci. Stavebně je tedy vše připraveno tuto investici po schválení finančních prostředků zahájit,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Modernizovaná spalovna by za určitých navazujících vnitřních opatření mohla sloužit pro všechny nemocnice v kraji, což pokládá za optimální také krajský radní Ladislav Valtr „Pardubická spalovna má kapacitu 750 tun odpadu za rok. V případě, že bychom v dalším kroku dokázali organizačně vyřešit efektivnější třídění odpadu na jednotlivých pracovištích v regionu, tak by bylo možné, ne hned ale časem, využít modernizovanou spalovnu pro všechny nemocnice v kraji,“ řekl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Radní pro životní prostředí Václav Kroutil k tomu dodává: „Zmiňovaná kapacit je pro nás jednoznačně nepřekročitelná. Nemocniční odpad je velmi specifický a vyžaduje při manipulaci a zpracování, také zvláštní postupy. Jsem proto také rád, že navrhované řešení nenabízí pouze energetické využití, ale i další možnosti zpracování a hygienizace. Celou věc budeme i nadále sledovat, tak aby vše probíhalo ku prospěchu životního prostředí v našem kraji,“ řekl Václav Kroutil.

Rubrika: Aktuality