Z Vitky v Brněnci zmizely po letech nebezpečné odpady

Martin Netolický v areálu Vitky Brněnec

Brněnec/Pardubice (7.12.2015) – Pondělní ráno bylo v areálu bývalé Vitky Brněnec nezvykle živé. Bylo zde dokončeno dvoudenní odstraňování nebezpečných odpadů. Pardubický kraj získal na tuto akci dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Přibližně 30 tun odpadů, které se nacházely v nezabezpečeném areálu, tak definitivně zmizelo. Společnost SITA CZ tyto materiály následně převeze k likvidaci do spalovny průmyslových odpadů v Ostravě.

„Po letech nečinnosti a průtahů končí alespoň první část sanace areálu. Materiály tak již nebudou volně přístupné veřejnosti a nebude hrozit jejich únik do okolního prostředí včetně řeky. Jsem rád, že na základě tohoto případu vznikl dotační program ministerstva, který umožnil likvidaci obdobných ekologických zátěží nejen v našem kraji,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Budeme i nadále usilovat o celkovou sanaci areálu, což byl mimo jiné jeden z našich závazků při přípravě výzvy. Kraj ale dle zákona nemůže být nositelem projektu. Proto pouze připravíme nezbytné podklady včetně analýzy rizik s tím, že samotná realizace bude muset být hrazena ze státních zdrojů. Problémem bude zcela jistě nevyjasněná vlastnická struktura, ale také finanční nákladnost kompletní sanace.“ dodal hejtman Netolický. „Celkové náklady včetně odborného dozoru, dokumentace, přípravy žádosti a samotného odstranění odpadů dosáhly částky 950 tisíc korun,“ uvedl krajský radní pro zemědělství a životní prostředí Václav Kroutil.

Zchátralý areál v Brněnci tvoří bývalé výrobní haly, přidružené výrobny a torza administrativních a výrobních budov. V areálu se nacházely nezabezpečené sklady a haly s nebezpečnými látkami a chemikáliemi. Největší skupinu tvořily organické látky, ropné látky a netoxické anorganické soli, které budou termicky odstraněny ve spalovně průmyslových odpadů v Ostravě. „Jedná se nejvyspělejší technologie svého druhu. Spalovna je určena pro odstranění průmyslových odpadů či odpadů ze zdravotnictví,“ uvedla Kateřina Kodadová ze společnosti SITA CZ. Ostatní látky budou zlikvidovány dle nejpřísnějších standardů tak, aby nebyl možný jejich únik do ovzduší či půdy.

Rubrika: Aktuality