Hospodaření s dešťovou vodou je základ prevence povodní

krajský radní Václav Kroutil před bannerem projektu Počítáme s vodou

Pardubice (28.5.2015) – Víte, kam teče povrchová voda ve vaší obci a jak rychle se vsakuje do krajiny? Správně hospodařit s dešťovou vodou je zákonná povinnost a současně podmínka udržitelného rozvoje měst a obcí. Ekocentrum Koniklec proto pořádá semináře na toto téma pro zástupce státní správy a samosprávy, projektanty, pracovníky neziskových organizací i širokou veřejnost. První seminář se konal ve čtvrtek 28. května v Pardubicích pod záštitou krajského radního pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václava Kroutila a náměstka primátora Jiřího Rozinka.

Na první pohled možná nenápadné téma téměř zaplnilo sál semináře, většinou zástupci z řad odborné veřejnosti „Málokdo ví, že v městských aglomeracích odtéká voda až 20 krát rychleji než v běžné venkovské krajině. Zemědělská půda však stále ubývá, každý den jí v České republice zmizí 14 hektarů. To samozřejmě způsobuje problémy při případných povodních,“ uvedl krajský radní Václav Kroutil.

Na semináři zazněla řada konkrétních případů a příkladů dobré praxe nejen ze zahraničí, ale už i z České republiky. Typickým problémem současnosti je novostavba bytového domu nebo obchodního centra, která vyžaduje také vybudování dostatečných parkovacích ploch. Pomoci mohou například prolamované obrubníky u takových parkovišť.

„Více než deset let jsem jezdil do Holandska, kde se hospodaří s vodou velmi obezřetně. Základem pro dostatečné vsakování je udržování drnové vrstvy, rákosovin a podobně,“ komentoval zkušenosti ze zahraničí Václav Kroutil. „Velmi pomohou také například zelené střechy domů, které zpomalí odtok vody a zajistí postupné odpařování, nebo takzvané průlehy, tedy jemné valy tvořené štěrkem, geotextilií a travním povrchem, které také umožňují pomalý odtok vody,“ dodal krajský radní.

V rámci pokračování projektu Počítáme s vodou se semináře uskuteční ještě v sedmi dalších městech ČR. Podrobnosti k projektu jsou k dispozici na stránkách www.pocitamesvodou.cz.

Rubrika: Aktuality