Projekt Rok průmyslu a technického vzdělávání se představil v Pardubickém kraji

konference se zúčastnil i radní Václav Kroutil

Pardubice (4.2.2015) – Podpořit zájem mladé generace o technické obory si určil za cíl celoroční projekt s názvem Rok průmyslu a technického vzdělávání. Organizátor projektu, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, jej zahájil v lednu tohoto roku v prostorách Národního technického muzea v Praze. Na krajské úrovni byl projekt poprvé představen 3. února v ABC klubu v Pardubicích – v rámci projektu OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji a pod záštitou hejtmana Martina Netolického.

„Popularizaci technických oborů, které jsou zaměstnavateli nejvíce žádané, je v našem kraji věnována dlouhodobě velká pozornost. Stejně tak spolupráce škol a firem je na poměrně vysoké úrovni. Je však stále co zlepšovat. Kampaň, vyhlášená Svazem průmyslu a dopravy, může tyto aktivity sjednotit do jednoho proudu, což pomůže průmyslovým firmám, školám a v konečném důsledku zvýší i konkurenceschopnost naší republiky v evropském i světovém měřítku,“ hodnotí význam projektu náměstkyně hejtmana Jana Pernicová, zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči.

„Technické a přírodovědné obory potřebují mladou generaci nejen v Pardubickém kraji, ale v celé České republice“.  Radní Kroutil ve svém úvodním vystoupení zároveň zmínil i svoji praktickou zkušenost, kdy jako příklad uvedl, že vzdělaný chemik nepoškozuje životní prostředí a vzdělaný zemědělec nepoškozuje půdu, ale předává ji budoucím generacím.

Nyní se významnější měrou zavazují změnit obraz českého průmyslu v očích veřejnosti také zaměstnavatelé. Projekt chce ukázat, že zaměstnání v průmyslu už dávno není jen špína, hluk a dřina. Hlavně to platí u profesí s vyšší kvalifikací. A to je i důvod potřeby propojení průmyslu s technickým vzděláváním, o něž se Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě snaží. Jak uvedl ředitel Úřadu práce v Pardubicích Petr Klimpl, v Pardubickém kraji pociťují velký nedostatek kvalifikovaných odborníků především strojírenské a elektrotechnické firmy. Nejde jen o to informovat rodiče žáků a žáky samotné o nabídce technických oborů, motivovat je ke studiu stipendijními programy, ale také jim umožnit kvalitní přípravu v praxi a zaručit jim budoucí uplatnění. K rychlejšímu zavádění prvků duálního vzdělávání napomohly již v loňském roce daňové úlevy firmám, které na svých pracovištích realizují odbornou přípravu žáků. Svaz hodně očekává také od závěrů a doporučení systémového projektu POSPOLU, které by měly být zveřejněny v průběhu května.

V Roce průmyslu a technického vzdělávání se chce svaz zaměřit na systémové změny, jakými jsou zavedení odborných kvalifikací do počátečního vzdělávání, povinné přijímací zkoušky na odborné školy s maturitou, spolupráce učitelů s praxí, efektivní využívání evropských fondů či kompetence krajů určovat, jaké kapacity odborných škol otevřít.

Na konferenci vystoupili představitelé krajské samosprávy Václav Kroutil a Ludmila Navrátilová, vedoucí odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje Martin Kiss, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Konfederace zaměstnavatelských svazů a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner, generální ředitelka Svazu Dagmar Kuchtová, pracovník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Josef Rydlo, Národního ústavu pro vzdělávání Petr Naske, viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Somr, člen představenstva Hospodářské komory Pardubice Miloš Huryta, ředitelka regionální agentury CZECHINVEST Pardubice Marie Černošová, ředitel Úřadu práce Pardubice Petr Klimpl, manažer výše uvedeného projektu František Procházka, manažer projektu Technohrátky Vladimír Zemánek a manažerka Centra kariérového poradenství Univerzity Pardubice Iva Svobodová. V diskusi hovořili o svých zkušenostech ředitelé středních odborných škol a zástupci průmyslových firem z celého kraje.

Účastníci konference z řad zaměstnavatelů, středních odborných škol, MŠMT, krajské samosprávy a další

Ing. Kulhánková ze společnosti Junker Holice představila projekt Technické akademie

Rubrika: Aktuality, Vzdělání, mladá generace