článek do Krajských novin – Zemědělství

Kombajn na Pernštýnském náměstí

(17.2.2015)

Vyjádření radního Ing. Václava Kroutila na téma  ZEMĚDĚLSTVÍ pro aktuální vydání Krajských novin (jaká je aktuální zemědělská politika krajů, jak podporují zemědělství na svém území, v čem jsou problémy, rozvoj venkova a malých obcí):

Pardubický kraj stejně jako ostatní kraje nemají přímé kompetence pro rezort zemědělství. Podpora plyne z národních a evropských zdrojů. Kraj však podporuje činnosti, které se zemědělstvím souvisí. Propaguje pomocí informačního servisu, podporuje produkty místních výrobců v rámci akcí Mls Pardubického kraje a Regionální potravina a v neposlední řadě podporuje venkov z programu POV (Program obnovy venkova). Jednou z populárních pomocí jsou dotace na podporu provozu obchodů a pojízdných prodejen v obcích do 500 obyvatel, které našly už své následovníky i na Vysočině a na jižní Moravě. Prvenství nám ale už nikdo nevezme.

V roce 2015 se uskuteční hned několik akcí, které by měly připomenout venkovské tradice, jako Velikonoce na zámku, Polní dny a po sklizni v září také Dožínky, kde bychom chtěli zvýšit povědomí a účast na akci tak, aby bylo dostatečně jasné, že moderní zemědělství je otevřenou branou do našeho venkova.

Kraj je také spoluzakladatelem Krajského informačního střediska AGROVENKOV, o.p.s., které poskytuje informační servis pro zemědělce a spolupracuje s krajem na pořádání akcí v zemědělství. Kraj také spolupracuje s Agrární komorou ČR, se kterou uzavřel memorandum o spolupráci. Konkrétním výsledkem je mimo jiné pořádání společných akcí (realizace výstav a festivalů v oblasti zemědělství). V neposlední řadě podporuje kraj svým rozpočtem i spolkovou činnost, zejména výstavy a podobné akce.

Přímá finanční podpora se pak dlouhodobě zaměřuje na podporu hospodaření v lesích a podporu začínajících včelařů. V tomto roce jde z rozpočtu Pardubického kraje 13 603 000,- na podporu hospodaření v lesích. Dále pak 700 000,- na Krajské informační středisko AGROVENKOV o.p.s. 480 000,- vyčlenil Pardubický kraj jako grant na podporu začínajícím včelařům. Podporu pro regionální výrobce v rámci akce Mls Pardubického kraje stanovil kraj v letošním roce na 200 000,-.

 

Ing. Václav Kroutil

radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov

Rubrika: Aktuality