Zahrady první republiky, výsadby památných a jubilejních stromů

Spolek absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi pořádal 16. března besedu pro veřejnost. Tato setkání se stala již tradicí. Letošní téma bylo ale velmi zajímavé a proto přilákalo velký počet posluchačů.

Ing. Stanislava Ottomanská Ph.D. poutavě seznámila s životem a dílem několika zahradních architektů. Pro nás asi nejznámější je Josef Vaněk. Narodil se 6. února 1886 v Bukovině u Černilova. Do učení nastoupil v roce 1899 v zámeckém zahradnictví prince Schamburg-Lippe v Ratibořicích. Dále se vzdělával doma i v zahraničí a v letech 1911 – 1912 založil vlastní zahradnický závod v Chrudimi. Zde se také stal redaktorem ilustrovaného měsíčníku Zahrada domácí a školní. Za svůj profesní život navrhl více než čtyři tisíce projektů, realizovaných v Čechách i na Slovensku, např. Barrandovské terasy, areál nemocnice Chrudim, hřbitovy, sportoviště, soukromé zahrady apod. Zásadní pro Vaňkovu tvorbu bylo hojné uplatnění vytrvalých květin – peren. Proto se sám zabýval množením a prodejem trvalek. V nabídkovém katalogu z roku 1925 nabízel 1500 druhů trvalek. Dalšími významnými architekty této doby byli například Josef Kumpán a Josef Miniberger. Společně realizovali mnoho zahrad, některé se částečně dochovaly. Je velká škoda, že v současné době není kladen důraz na architektonické úpravy veřejných prostranství.

Spolek obdržel darem od paní Ottomanské, která je spoluautorkou odborných knih o zahradních architektech a jejich tvorbě, několik nádherných výtisků do své spolkové knihovny.

http://www.spolek.wbs.cz/2019.html

Rubrika: Aktuality, Venkov je dobrým mistem pro život, Vzdělání, mladá generace