Kraj zvýšil podporu venkovským prodejnám a Místním akčním skupinám

Ilustrační foto

Pardubice (27.3.2019) - Rada Pardubického kraje schválila rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova obcím, svazkům obcí a Místním akčním skupinám. Částkou 65 milionů korun podpořila 433 žádostí. Navýšení finančních prostředků se dočkaly například Místní akční skupiny či venkovské prodejny.

„Dotace pro venkovské prodejny rozdělujeme již od roku 2009 s tím, že množství žádostí a celkově vynaložené peníze rostou rok od roku. V prvním roce se jednalo o 20 žádostí s celkovou částku 500 tisíc korun. V letošním roce rozdělíme rekordní částku 3,9 milionu korun, což představuje nárůst o 1,2 milionu korun. Podpořeno tak bude z krajského rozpočtu 86 žádostí oproti 68 v roce minulém. Chceme i tímto svým dílem přispět k tomu, že malé prodejny, které kromě zásobovací funkce plní i jistou sociální úlohu, nezmizí,“ řekl hejtman Martin Netolický, který také připomněl, že kraj vyčlenil přes sedm milionů na podporu Místních akčních skupin.

Dotace z Programu obnovy venkova jsou určeny na financování běžného a investičního rozvoje, například na výstavbu, rekonstrukci, opravu, obnovu a údržbu venkovské zástavby, občanské vybavenosti, místních komunikací, chodníků, parkovišť, odstavných ploch, cyklistických a pěších stezek, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu, komplexní úpravu veřejných prostranství včetně údržby veřejné zeleně, týkají se také zřízení sběrného místa nebo dvora či integrovaných projektů venkovských mikroregionů.

„Všechny žádosti v rámci POV, které splnily podmínky pro přijetí dotace, byly podpořeny. V roce 2019 se jedná o 433 žádostí a částku 65 milionů korun,“ sdělil Václav Kroutil, radní pro zemědělství a životní prostředí.

Rubrika: Aktuality, Venkov je dobrým mistem pro život